RSS 게시판 2.0 D:/homepage/JWIZARD_7.0.0/sites/mis/ ko [안내] 경영정보학과 진로모듈 (추천 진로 교과과정) /bbs/mis/572/67360/artclView.do 2019-05-30 10:13:30.503 홍소미 [안내] 경영대학 타 학부(과) 전공선택 인정 안내 /bbs/mis/572/62844/artclView.do 2019-02-16 23:05:47.673 이동훈 ※ 첨부파일 참조하여 주시기 바랍니다. [안내] 2019학년도 경영대학 신입생 교과과정 이수 안내문 /bbs/mis/572/62549/artclView.do 2019-02-01 18:18:03.81 이동훈 [안내] 2019학년도 교과과정표(빅데이터 프로그램) /bbs/mis/572/59705/artclView.do 2018-11-08 15:28:36.38 이동훈 [안내] 경영정보학과 타 학부(과) 전공선택 인정교과목 안내 (2006 ~ 2018학번) /bbs/mis/572/51502/artclView.do 2018-04-19 10:22:26.007 탈퇴회원 [안내] 2018학년도 교과과정표 /bbs/mis/572/51500/artclView.do 2018-04-19 10:04:41.363 탈퇴회원 [안내] 2018학년도 경영대학 신입생 교과과정 이수 안내문 /bbs/mis/572/51499/artclView.do 2018-04-19 09:51:41.417 탈퇴회원 [안내] 2017학년도 교과과정표 /bbs/mis/572/51498/artclView.do 2018-04-19 09:46:11.807 탈퇴회원 [안내] 2017학년도 신입생부터 적용할 교과과정 안내 /bbs/mis/572/51488/artclView.do 2018-04-18 16:27:18.67 탈퇴회원 [안내] 2015, 2016 학년도 교과과정표 /bbs/mis/572/51487/artclView.do 2018-04-18 16:23:59.643 탈퇴회원 [안내] 2014 학년도 교과과정표 /bbs/mis/572/51486/artclView.do 2018-04-18 16:23:26.287 탈퇴회원 [안내] 2012,2013 학년도 교과과정표 /bbs/mis/572/51485/artclView.do 2018-04-18 16:22:51.727 탈퇴회원 [안내] 2011 학년도 교과과정표 /bbs/mis/572/51484/artclView.do 2018-04-18 16:21:50.38 탈퇴회원 [안내] 2010 학년도 교과과정표 /bbs/mis/572/51483/artclView.do 2018-04-18 16:20:35.16 탈퇴회원